Termeni Si Conditii

Termeni de utilizare
Drepturi de proprietate intelectuală
Drepturile de autor asupra acestui website aparţin Distinct Mob SRL şi se află sub protecţia legilor române şi internaţionale în materie. Toate drepturile rezervate. Folosirea serviciilor oferite de către www.distinctmob.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse aici.

Termenii şi condiţiile acestor servicii pot fi schimbate în orice moment de către furnizor, fără notificarea prealabilă a utilizatorului.

Acest website, în întreg sau în parte, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, vizitat sau exploatat în orice fel în scop comercial fără acordul expres scris al Distinct Mob.

Disclaimer
Orice utilizator care vizitează acest website o face pe propriul său risc. Materialele şi informaţiile conţinute în acest website sunt furnizate în scop de informare generală.

Distinct Mob nu garantează în nici un fel
(a) acurateţea sau caracterul complet al informaţiei sau al materialelor cuprinse în acest website (incluzând erori faptice, tipografice şi tehnice);
(b) disponibilitatea spre folosire a oricăror mărci, creaţii sau materiale aflate sub protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi aparţinând unor terţi;
(c) prezenţa sau absenţa oricăror viruşi pe care terţe părţi îi pot ataşa acestui website fără cunoştinţa sau acordul Distinct Mob;
(d) orice software care poate fi descărcat, copiat sau folosit în orice fel pe acest website; sau
(e) utilitatea conţinutului acestui website, în întreg sau în parte.

Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice mod a acestui Website agreaţi să nu faceţi responsabile Distinct Mob şi nici terţele părţi implicate în crearea, producerea sau livrarea acestui website, sau ale căror materiale apar în acest website, pentru consecinţele acţiunilor pe care le veţi întreprinde pe baza informaţiilor conţinute în acest website.

Confidenţialitate
Distinct Mob îşi rezervă dreptul de a folosi datele colectate de la utilizatorii săi pentru îmbunătăţirea serviciilor proprii. www.distinctmob.ro asigură utilizatorii săi că nu va face publice adresele de e-mail sau datele personale către terţi, decât în cazul în care acest lucru este solicitat, în baza legilor Statului Roman.